Kylsvägen 11, 812 94 Åshammar

Bidrag

ROTavdrag

Detta kan du få avdrag för

När du anlitar ett företag för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad kan du få rotavdrag för delar av arbetskostnaden.

 

Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik. Du kan göra en preliminär uträkning av möjliga avdrag i Räkna ut din skatt på skatteverkets hemsida. Där kan du även läsa mer vilka villkor som ska uppfyllas för att få bidraget.