Kylsvägen 11, 812 94 Åshammar

Världens smartaste fönster

Maximalfönster

Prisvärda fönsterbyten med minimal störning

Vi utför prisvärda och smidiga fönsterbyten på flerbostadshus.

Vår innovativa metod gör att de boende inte störs i onödan samtidigt som kostnaderna hålls nere. Monteringen av våra underhållsfria aluminiumfönster sker från insidan i befintlig karm. Det ger många fördelar jämfört med ett traditionellt fönsterbyte:

Energibesparning

Med nya fönster från Maximal får du minskad värmeförlust och ökad komfort. Våra fönster har ett U-värde på 0,9-1,3 beroende på utförande.

Provmontage

Att byta fönster är en stor investering och då är det viktigt att det blir rätt. Vi erbjuder därför Bostadsrätter och större fastighetsägare ett provmontage som ger dig tid att klämma och känna på det nya fönstret samtidigt som du får en inblick i hur montaget går till.

10 års garanti

Fönsterbyte är en av de största investeringar i en fastighet, och vi vill att ni ska vara helt trygga när ni väljer en Maximalprodukt och lämnar därför omfattande garantier

Underhållsfria fönster

Våra aluminiumfönster är underhållsfria genom sin konstruktion och ytbehandling. Du behöver aldrig måla om, varken på in- eller utsidan. Färgen håller fönstrets livslängd.

Energibesiktning

Syftet med en energibesiktning är att identifiera områden där energieffektiviteten kan förbättras, vilket i sin tur kan leda till minskade energikostnader och minskade koldioxidutsläpp.

Fönsterbyte?

Vi hjälper dig gärna med alla dina frågor gällande ett fönsterbyte. För att vi på ett bättre sätt ska kunna förbereda oss inför vår kontakt så ber vi dig maila oss de uppgifter du har kring ert behov. Vi kommer därefter kontakta dig för en vidare diskussion och lösning.

Vill du hellre ringa oss direkt?

Kontaktformulär

Så går ett fönsterbyte till

Vi behåller den befintliga karmen vilket gör att risken för skador i puts, eternit och fönstersmygar blir minimal. Befintliga fönsterbänkar och bleck kan bibehållas om så önskas. Eftersom fönstret byts inifrån slipper du byggnadsställningar längs byggnadens utsida. Det minimala byggstöket gör bytet störningsfritt för hyresgäster och boende. Det går dessutom snabbt, med våra fönster tar ett byte cirka en halv dag per lägenhet.