Kylsvägen 11, 812 94 Åshammar

Ekonomi

Nya fönster, en energibesparning

Energieffektiva fönster

Det finns många fördelar med nya fönster. Inte minst ur ett energiperspektiv.

Minskad värmeförlust: 

En av de främsta fördelarna med att byta fönster är att det minskar värmeförlusten i din fastighet. Gamla fönster är ofta otäta och/eller dåligt isolerade och släpper ut värme från ditt hem, vilket leder till högre uppvärmningskostnader. Genom att installera energieffektiva fönster minskar behovet av uppvärmning. Det leder till betydande besparingar på din energiräkning.

Ökar komforten:

Gamla fönster kan leda till temperaturvariationer och drag, vilket kan göra ditt hem obehagligt att vara i. Energieffektiva fönster är konstruerade för att förhindra detta genom att hålla temperaturen jämn och minimera drag. 

Minskar koldioxidutsläppen:

Genom att minska ditt energibehov kan du också minska ditt koldioxidavtryck. Genom att byta till energieffektiva fönster minskar den mängd energi som krävs för att värma ditt hem, vilket i sin tur minskar mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären.

Boka din energibesiktning

Syftet med en energibesiktning är att identifiera områden där energieffektiviteten kan förbättras, vilket i sin tur kan leda till minskade energikostnader och minskade koldioxidutsläpp.

Boka tid med vår energiexpert för att få ett utlåtande över vad ett fönsterbyte kan ge för effekt på er fastighet.

Fönsterbyte?

Vi hjälper dig gärna med alla dina frågor gällande ett fönsterbyte. För att vi på ett bättre sätt ska kunna förbereda oss inför vår kontakt så ber vi dig maila oss de uppgifter du har kring ert behov. Vi kommer därefter kontakta dig för en vidare diskussion och lösning.

Vill du hellre ringa oss direkt?

Kontaktformulär