Kylsvägen 11, 812 94 Åshammar

Åtta fördelar med att

Byta till Maximalfönster

Det här vinner du

Att sätta in nya fönster är en av de största investeringarna du kan göra i ett hus. Men det är också en av de absolut bästa, både vad gäller ekonomi och kvalitet på boendet.

Omkring en tredjedel av värmeförlusten i ett hus sker genom fönstren. Rent ekonomiskt brukar ett fönsterbyte därför löna sig snabbt, tack vare att de nya moderna fönstren gör att energibehovet för uppvärmning minskar. Dessutom kan nya fönster göra att banker och andra kreditgivare uppskattar värdet på fastigheten högre.

Men det är inte bara ekonomin som gynnas vid ett byte till Maximalfönster, du får även andra fördelar. När vi räknade fick vi enkelt ihop nio anledningar att välja Maximalfönster vid fönsterbytet.

 

Fördelar med att byta till Maximalfönster

Ett fönsterbyte till Maximalfönster kommer med flera fördelar, här är några av dem.

Kostnadseffektivt fönsterbyte

Med Maximalfönster minskar du tiden för fönsterbytet med upp till 70 procent jämfört med traditionellt fönsterbyte. Dessutom slipper du kostnader för putslagning, byggställningar och asbestsanering. Det gör att fönsterbytet blir väldigt kostnadseffektivt.

Bästa totalekonomin

Nya isolerade aluminiumfönster ger minskade uppvärmningskostnader, eftersom energibehovet minskar. De är dessutom underhållsfria, vilket gör att totalekonomin blir den bästa.

Liten störning för de boende

Med Maximalfönster slipper de boende störas tack vare att fönsterbytet sker snabbt från insidan, utan rivning av de gamla fönstren. Inga byggnadsställningar behövs, arbetstiden inomhus minimeras och nedskräpningen blir liten.

Inget behov av underhåll

Maximals aluminiumfönster är underhållsfria och materialet gör att de är tåliga för väder och vind. Här kan du läsa mer om våra aluminiumfönster.

Inget kallras

Gamla och dåligt isolerade fönster gör att luften inomhus kyls ned och faller mot golvet, så kallat kallras. När du sätter in nya isolerade fönster slipper du kalla golv.

Bättre ljudmiljö

Nya täta fönster minimerar störande ljud från exempelvis bullriga vägar.

Energieffektivt

Gamla fönster är ofta en stor energitjuv. Genom att byta fönster så finns det mycket att tjäna både för plånbok och miljö. Du får dessutom ett varmare och tystare inomhusklimat.

Jämnare inomhusklimat

Nya välisolerade fönster håller inte bara värmen bättre på vintern. Precis som att täta fönster håller värmen på vintern bidrar nya fönster till ett behagligare inomhusklimat även sommartid.

Högre säkerhet

Det är vanligare att en inbrottstjuv bryter upp fönster eller altandörrar än att de slår sönder en fönsterruta. Nya fönster med säkerhetsanordningar kan göra det svårare för inbrottstjuvar att ta sig in.

Det här ska du tänka på
när du står inför ett fönsterbyte

Följ vår guide för att göra fönsterbytet i din bostadsrättsförening eller villa till en så smidig historia som möjligt.

Fönstergaranti

Eftersom fönsterbyte är en dyr investering är det viktigt att du känner dig trygg och har en lång garantitid. Vi på Maximalfönster erbjuder 10 års glas- och funktionsgaranti på alla våra fönster och fönsterdörrar. Här kan du läsa mer om vår garanti.

2+1-glas eller 3-glas

2+1 - möjlighet till persienn mellan glasen samt effektiv ljudreduktion
3-glas - du behöver bara putsa på två sidor

Lågt U-värde

Glasets isoleringsförmåga mäts i så kallat u-värde. Ju lägre värde desto bättre isolering. Lågt U-värde kan bidra till minskade värmekostnader och ett behagligare inomhusklimat.

Barnspärr

Finns det barn i hushållen är det viktigt att fönster och altandörrar har en barnsäker anordning. Vi levererar alltid en typgodkänd barnspärr till våra handtag, här kan du läsa mer.

Enhetligt

Som boende i en BRF bestämmer man inte själv över utsida och fasad, den måste vara enhetlig. Ett fönsterbyte behöver alltså ske för hela föreningen. Om en medlem väljer att byta ett fönster utan styrelsens godkännande räknas det som egenmäktigt förfarande och kan leda till att denne blir av med sin bostadsrätt.

Estetik

Ta hänsyn till arkitekturen på fastigheten när ni väljer utseende på era fönster. Ska till exempel fönsterna vara med eller utan spröjs, vilken färg ska de ha och vad ska de ha för form? Här kan du läsa mer om våra tillval.

Öppningsbara fönster

Rekommendationen är att man bör ha minst ett öppningsbart fönster i varje rum. Särskilt viktigt är det i sovrummen där behovet av vädring kan bli större än i andra rum. Det är också viktigt ur säkerhetssynpunkt då du snabbt ska kunna utrymma vid eventuell brand eller nödsituation.

Ventilation

Ventilation och vädring är viktiga aspekter att ta hänsyn till när du byter fönster.

Läs mer om våra ventilationstillbehör här.

Vilken årstid?

Vi har alltid det nya fönstret redo när vi plockar bort det gamla. Med andra ord kan stunden utan fönster jämföras med att vädra. I de flesta fall spelar det därför ingen roll när på året du väljer att göra ditt fönsterbyte.

Så går ett fönsterbyte till

Vi behåller den befintliga karmen vilket gör att risken för skador i puts, asbest och fönstersmygar elimineras. Det blir dessutom mindre damm och smuts till följd av bytet. Vi monterar en instickskarm och fönster av aluminium, vilket resulterar i ett underhållsfritt fönster. Befintliga fönsterbänkar och bleck kan bibehållas om så önskas. Eftersom fönstret byts inifrån slipper du byggnadsställningar längs byggnadens utsida. Det minimala byggstöket gör bytet störningsfritt för hyresgäster och boende. Det går dessutom snabbt, med våra fönster tar ett byte cirka en halv dag per lägenhet. 

Fönsterbyte?

Vi hjälper dig gärna med alla dina frågor gällande ett fönsterbyte. För att vi på ett bättre sätt ska kunna förbereda oss inför vår kontakt så ber vi dig maila oss de uppgifter du har kring ert behov. Vi kommer därefter kontakta dig för en vidare diskussion och lösning.

Vill du hellre ringa oss direkt?

Kontaktformulär

Frågor eller funderingar?

Oavsett om du vill lägga en beställning eller bara har frågor om hur våra fönster fungerar, så är du varmt välkommen att kontakta oss. Om det först och främst är information som du är ute efter så rekommenderar vi att du tittar på våra produktblad.