Kylsvägen 11, 812 94 Åshammar

Bidrag

Energieffektivisering

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Detta kan du få bidrag för

Befintliga fönster eller dörrar (eller både fönster och dörrar) byts ut mot nya. Isoleringsförmågan hos fönster och dörrar beskrivs med U-värdet (värmegenomgångskoefficienten) där ett lägre värde innebär en bättre isoleringsförmåga.

Det finns en rad kriterier som ska uppfyllas för att få bidrag. Läs mer om dessa på Boverkets hemsida